WEB NO OPERATIVA

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

POLITICA DE CONFIDENCIALITAT CLUB DE GOLF PUIGCERDÀ

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials Del Club de Golf Puigcerdà, que assumeix el compromís de garantir la confidencialitat de l’usuari o visitant a tot moment, i en totes les interaccions amb aquell. El el Club de Golf Puigcerdà assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari.

Protecció de dades personals
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que l’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.
Així mateix li informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les seves dades personals
Les dades que li sol·licitem són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certs, veraços i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem.

L´alta d´abonat recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis on pot sol·licitar-nos qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. L’enviament dels mateixos implica la seva autorització a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si Club de Golf Puigcerdà ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privadesa. Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals
A qualsevol moment pot oposar-se als nostres enviaments comercials, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts legalment, podent fer-ho en l’adreça i amb les dades indicades en l’inici del present Avís Legal, aportant-nos còpia del seu DNI.

Comunicacions de dades
Club de Golf Puigcerdà li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l’usuari ens ho autoritzi expressament.

Seguretat de les seves dades personals
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que Club de Golf Puigcerdà. ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les seves dades
És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells. En cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que Club de Golf Puigcerdà ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

El Club de Golf Puigcerdà, no es fa responsable de la política de confidencialitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers.

El Club de Golf Puigcerdà pot alterar la present política de confidencialitat per adaptar-la a les modificacions que es produeixin, així com pels canvis legislatius sobre dades personals que vagin apareixent i afectin a aquesta política.


Follow by Email
Facebook
Facebook
Instagram